RomanArmyTalk

Full Version: spanish troops in Holland
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Does anyone know about a new(ish) find recording Spanish soldiers in Holland?

found in near Alphen in a watchtower????
Little more info?
Maybe there's a confusion here. Between 88/89 and 260, the not too distant fort Utrecht was garrisoned by the Second cohort of Spanish foot soldiers (cohors II Hispanorum peditata).
wish i could add more info Big Grin

me mate said he heard there was newish find during archeon trip
There was some recent news about a helmet decoration found a year ago, but published only yesterday: could that constitute a Spanish connection?

News: Roman helmet decoration found (Dutch):

[Image: 20050827-romeinsehelmleidscherijn.jpg]

[url:2zngxwge]http://www.archeonet.nl/index.php?itemid=7649&catid=14[/url]
In de Utrechtse nieuwbouwwijk Leidsche Rijn is vorig jaar een uitzonderlijk stuk Romeinse bronssierkunst gevonden. Het gaat om een rijkversierde voorhoofdsband van een helm uit de 2de eeuw. Door de bijzondere vorm, de rijkdom en kwaliteit van de versiering en door de voorstelling is het stuk – ook in internationaal perspectief – uniek. De betreffende pronkhelm kan onderdeel zijn geweest van een opzichtige parade-uitrusting.

De voorhoofdsband is gevonden tijdens archeologisch onderzoek in de wijk De Woerd in Leidsche Rijn, vlakbij een Romeinse legerkamp (castellum). Het castellum maakte deel uit van een keten van versterkingen op de zuidoever van de Rijn, die tussen ongeveer 40 en 400 de noordgrens (limes) van het Romeinse rijk vormde. De vondst werd vorig jaar gedaan in een waterput uit de tweede helft van de 2de eeuw. Met de presentatie is gewacht omdat pas begin deze week een replica beschikbaar kwam, die voor het eerst de oorspronkelijke vorm en de volledige decoratie goed laat zien. De vondst werd aan het publiek gepresenteerd bij de opening van een tijdelijk archeologiemuseum in Leidsche Rijn.

Het stuk is gemaakt van messing (een legering van koper en zink); de voorzijde is verzilverd. De versiering bestaat uit drijfwerk in uitzonderlijk hoog reliëf, verfijnd met gestoken, zogenaamde geciseleerde lijnen. Het stuk vertoont een uitzonderlijk vakmanschap en moet afkomstig zijn uit een topatelier, mogelijk buiten onze landsgrenzen. Opmerkelijk is dat dit kostbare pronkstuk opzettelijk lijkt te zijn dubbelgevouwen en weggegooid in een waterput. Dat zou kunnen wijzen op een offerhandeling, waarbij het meest onderscheidende deel van een persoonlijke wapenrusting is gewijd aan een godheid.

Centraal op de voorhoofdsband staat de buste van een godin met fraai gevlochten haarstrengen, die voor haar borst een schaal met vruchten vasthoudt. Aan weerszijden bevindt zich een klimmende leeuw, daarachter een panter en een everzwijn. De samenstelling van dit gevolg maakt aannemelijk dat dit de godin Cybele voorstelt. Zij was een van oorsprong Klein-Aziatische vruchtbaarheidsgodin, die al vroeg in de Romeinse religie geïntegreerd werd. Zij werd onder andere gezien als heerseres over de wilde natuur en over leven en dood. Haar verering was omgeven met complexe riten, alleen toegankelijk voor ingewijden, waarin dood en herrijzenis van haar zoon en geliefde Attis centraal stonden. In de militaire sfeer hoort zij echter niet thuis.

De voorhoofdsband laat zich niet goed inpassen in het scala van bekende helmtypen. De rijkdom en de techniek van de versiering is verwant aan die van de zogenaamde paradehelmen, die grotendeels van versierd bronsblik waren gemaakt en meestal voorzien van een los vizierdeel. Zij werden waarschijnlijk door onderscheiden cavalerie-eenheden gebruikt bij feestelijke gevechtsdemonstraties. Bij de helm uit Leidsche Rijn ontbreekt het vizierdeel echter. Ook de voorstelling wijkt af van het gebruikelijke beeldprogramma op paradehelmen. De versiering is bovendien wat verfijnder dan de meeste stukken in dat genre.

De aanwezige bevestigingspunten wijzen er op dat de voorhoofdsband hoorde bij een ijzeren helm met scharnierende wangkleppen. Er zijn uit dezelfde periode (ca. 150-250 na Christus) enkele voorhoofdsbanden van cavaleriehelmen met uiteenlopende versiering bekend, maar deze zijn doorgaans smaller en ook eenvoudiger uitgevoerd.

De vorm van de voorhoofdsband, de rijkdom van de versiering en de voorstelling van Cybele als heerseres van de ongetemde natuur maken dat er gesproken kan worden van een raadselachtig en vooralsnog uniek stuk. Vast staat wel dat de helm uit Leidsche Rijn niet toebehoorde aan een soldaat uit de gewone rangen. De voorhoofdsband was een kostbaar uitgevoerd onderscheidingsteken, dat waarschijnlijk hoorde bij een bepaalde rang of bij een eenheid van bijzondere status of verdienste. Mogelijk werd de helm gebruikt bij ceremoniële gelegenheden. De unieke Cybele-voorstelling hoeft niet direct op een cultische functie te wijzen, maar suggereert op zijn minst een bijzondere persoonlijke relatie van de eigenaar of opdrachtgever met deze godheid.

Het archeologisch onderzoek in bouwplan De Woerd werd uitgevoerd door archeologen van de gemeente Utrecht. De restauratie van de voorhoofdsband en de vervaardiging van de replica werden verzorgd door bureau Restaura.
Thanks Robert. At least, this article is better than the coverage in De Volkskrant (a Dutch newspaper) yesterday, which quoted the excavator as saying that Cybele was an uncommon goddess in Roman religion. If he really said this, I think he is entitled to a refund from the university where he studied, because it appears not to have taught him the fundamentals of Roman religion.

The piece is certainly not unique, as is claimed, not even in Germania Inferior. A similar crown is on display in the museum of Bonn; here's a link to my photo [url:3kewoc81]http://www.livius.org/a/1/germania/crown.JPG[/url].

Cf. [url:3kewoc81]http://www.livius.org/opinion/opinion0002.html[/url]
Are there any images available of this brow band??????


PLEASE?? Anyone with access to the find??

M.VIB.M.
[Image: helmleidscherijn.jpg]
I hope this will do.[/url]
Thank you Jona for the image!

could you tell me what the second image is? is it the top view of the folded find before reconstruction? or is it a second part of the brow band, since i cant make it out that clearly.

nice debate on tele ey?

M.VIB.M.
Quote:could you tell me what the second image is?
I think the English word is "cheek" ("wangbeschermer").
dank je!!!

so a cavalry sports it may well be!

M.VIB.M.